سامانه ثبت نام آزمون مرحله استانی

پویش ملی شنبه های آموزشی دهیاران استان

کانال ارتباطی و اطلاع رسانی در شبکه اجتماعی ایتا

http://eitaa.cpm/pooyeshazmoon {{r.Name|farsi}}

شروع ثبت نام: {{r.RegStart|farsi}}
خاتمه ثبت نام: {{r.RegFinish|farsi}}
شروع ویرایش: {{r.EditStart|farsi}}
خاتمه ویرایش: {{r.EditFinish|farsi}}
شروع پیگیری ثبت نام: {{r.TrackningStart|farsi}}
خاتمه پیگیری ثبت نام: {{r.TrackningFinish|farsi}}

 {{r.Name|farsi}}